Báo cáo ĐTM dự án nhà máy, trạm biến áp và đường dây đấu nối nhà máy điện gió số 7 Ba Tri, Bến Tre công suất 30MW

Phối hợp lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy, trạm biến áp và đường dây đấu nối nhà máy điện gió số 7 Ba Tri, Bến Tre công suất 30MW

Bản đồ vị trí  dự án 

Mặt bằng điện gió V1-3 Điện gió Ba Tri

Tên dự án Nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre
Chủ đầu tư Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Bến Tre
Giá trị 1.416 tỷ
Gói thầu LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ( DTM)
Thơi gian Tháng 12/2019
Địa điểm xã Bảo Thuận, xã An Thủy và Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Việt Nam được đánh giá là Quốc gia có tiềm năng phát triển năng lượng gió. Số liệu đánh giá về tiềm năng năng lượng gió có sự dao động khá lớn. Theo các báo cáo thì tiềm năng năng lượng gió của Việt Nam tập trung nhiều nhất tại vùng duyên hải miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên và các đảo.

Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 (QHĐ VII điều chỉnh) được xem là cơ sở pháp lý cho việc phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Kế hoạch và mục tiêu cho phát triển điện gió trong quyết định này đã nêu rõ:

Đưa tổng công suất nguồn điện gió từ mức 140MW hiện nay lên khoảng 800MW vào năm 2020, khoảng 2.000MW vào năm 2025 và khoảng 6.000MW vào năm 2030.

Nằm trong khu vực cận nhiệt đới gió mùa với bờ biển dài, Việt Nam có thuận lợi cơ bản để phát triển năng lượng gió. So sánh tốc độ gió trung bình trong vùng biển Đông Việt Nam và các vùng biển lân cận cho thấy gió tại biển Đông khá mạnh và thay đổi nhiều theo mùa. Việt Nam có tiềm năng gió lớn nhất trong 4 nước Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam, với tổng tiềm năng điện gió ước đạt 513.360 MW.

Tiềm năng năng lượng gió có thể khai thác thuận lợi nhất tập trung tại các vùng Duyên hải của 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Việc quy hoạch và phát triển các nguồn điện là hết sức bức thiết trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội của đất nước hiện nay và trong tương lai.

Việc đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo nói chung và năng lượng gió nói riêng trong giai đoạn hiện nay là hoàn toàn cấp thiết cho sự phát triển

bền vững năng lượng điện cho đất nước, giảm tiêu hao nhiên liệu hóa thạch.

Với ưu điểm là sử dụng năng lượng sạch để sản xuất điện năng, không phát thải khí nhà kính, không gây ô nhiễm môi trường, nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre là dự án phù hơp với chủ trương của tỉnh Bến Tre về phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường.

Nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre được triển khai sẽ góp phần tạo ra công ăn việc làm cho địa phương. Ngoài ra khi dự án đi vào hoạt động thì đây sẽ là một địa điểm nổi bật, tạo cảnh quan mới lạ, thu hút khách du lịch, góp phần vào chính sách phát triển chung của tỉnh Bến Tre.

Với các đặc điểm trên, việc đầu tư dự án Nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre là hoàn toàn phù hợp nhằm cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phụ tải tỉnh Bến Tre, góp phần ổn định hệ thống điện và an ninh năng lượng Quốc gia.