LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP THÁI HÀ – GIAI ĐOẠN 1

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khu công nghiệp Thái Hà – Giai đoạn 1, tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Phối cảnh dự án KCN Thái Hà – Giai đoạn 1

 

Tên dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thái Hà, giai đoạn 1- tỉnh Hà Nam
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Khu công nghiệp và Đô thị Thái Hà
Giá trị 700 tỷ
Gói thầu Lập báo cáo ĐTM
Khởi công 02/2019 – 06/2019
Địa điểm huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Vị trí dự án 

Theo quyết định thủ tướng chính phủ số 1226/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hà nam đến năm 2020, khu công nghiệp Liêm Cần – Thanh Bình được phê duyệt quy hoạch; đến tháng 3/2017 Bộ kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Nam làm công văn số 1702/BKHĐT-QLKKT gửi Thủ tướng chính phủ Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và đã được chấp thuận điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, trong đó chấp thuận điều chỉnh vị trí quy hoạch khu công nghiệp Liêm Cần – Thanh Bình và đổi tên thành KCN Thái Hà với quy mô diện tích 200ha và đã được Thủ tướng chính phủ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020 theo quyết định số 469/TTg-CN ngày 8/4/2017.
Khu công nghiệp Thái Hà cũng nằm trong quy hoạch chung của Quy hoạch khu đô thị Thái Hà tại huyện Lý Nhân, Hà Nam theo quyết định số 1887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ngày 8/11/2017 với tổng diện tích quy hoạch 219,01ha.
Như vậy, Khu công nghiệp Thái Hà hoàn toàn phù hợp về chủ trương phát triển và đầu tư của thủ tướng chính phủ và UBND tỉnh Hà Nam và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

Việc đầu tư KCN Thái Hà được chia làm 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Quy mô nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng KCN Thái Hà theo quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt .
Giai đoạn 2: Quy mô nghiên cứu dự án KCN Thái Hà giai đoạn 2 ; nhiệm vụ, quy mô, thiết kế cụ thể của KCN Thái Hà giai đoạn 2 được đề xuất và phê duyệt của các cơ quan quản lý nhà nước trong giai đoạn tiếp theo của Khu công nghiệp Thái Hà.