ĐTM của dự án “Khu đô thị mới Trung Minh A”

Lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu đô thị mới Trung Minh A”

Bản đồ vị trí  dự án 

Tên dự án Khu đô thị mới Trung Minh A
Chủ đầu tư Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh
Giá trị 186 tỷ đồng
Gói thầu LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ( DTM)
Thơi gian Tháng 10/2020
Địa điểm xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Trên cơ sở đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hòa Bình đến năm 2035, thành phố Hoà Bình không chỉ là một trong các thành phố cấp vùng của vùng thủ đô Hà Nội – Trung tâm phân vùng phía Tây, Tây Nam, mà còn là trung tâm phân bổ một số công trình dịch vụ xã hội như y tế, đào tạo, văn hóa, du lịch chất lượng cao cấp độ Vùng, đồng thời cũng hấp dẫn nhiều loại hình dịch vụ, công nghiệp, thương mại. Mặt bằng thành phố được cải tạo mở rộng, không gian đô thị sẽ còn phát triển mạnh lên hướng Bắc thuộc xã Trung Minh. Mối liên kết không gian với vùng xung quanh chặt chẽ hơn đặc biệt trong hành lang kinh tế qua đường quốc lộ 6: Hà Nội – Hòa Bình – Các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên). Quy hoạch kiến trúc cảnh quan không còn bó hẹp trong thung lũng mà được gắn kết khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn để phát triển du lịch dịch vụ, tạo cảnh quan đô thị.
Nhu cầu về nhà ở càng ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố Hòa Bình nói chung cũng như của xã Trung Minh nói riêng. Các khu đô thị đã và đang cần được quy hoạch một cách thống nhất và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cũng như hạ tầng xã hội.
Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Khu đô thị mới Trung Minh, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 20/6/2013. Với vị thế là cửa ngõ phía Bắc thành phố Hòa Bình, khu vực có tốc độ phát triển cao của thành phố, với sự thay đổi về các quy định quản lý, cũng như các nhu cầu sử dụng dẫn đến một số định hướng đầu tư trở nên không phù hợp với thực tiễn và cần có sự điều chỉnh kịp thời nhằm đáp ứng với quá trình phát triển của khu vực.
.